پارک بازی پارچه ای کودک

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

از فریم فلزی و دیواره های پارچه ای ساخته شده و ارتفاعی حدود ۷۸ سانتیمتر دارد. این پارک بازی بصورت شش ضلعی طراحی شده و دارای پنج دیوار و یک درب تردد است.

صاف
پارک بازی پارچه ای کودک
پارک بازی پارچه ای کودک