نرده محدود کننده کودک ارتفاع بلند

ارتفاع یک متری دارد و طول آن از ۸۰ سانتیمتر تا ۹۰ سانتیمتر قابلیت تغییر دارد. قفل این نرده محافظ کودک طوری طراحی شده که با یک دست میتوان آن را باز کرد و بسته شدن آن نیز بصورت اتوماتیک انجام میگیرد.