نرده محافظ در و پله کودک چوبی

۷۰۰,۰۰۰ تومان

گارد محافظ در و پله کودک چوبی به طول ۷۵ تا ۸۳ سانتیمتر، مناسب برای محدود کردن دسترسی کودک به راه پله ها و سایر نقاط خطرآفرین منزل مثل حیاط، آشپزخانه، حیاط خلوت و …

صاف
نرده محافظ در و پله کودک چوبی نینیک
نرده محافظ در و پله کودک چوبی