نرده محافظ در و پله تامی

دارای ورودی ارگونومیک و قابل باز شدن با یک دست همچنین دارای عرض ۷۵ الی ۸۱ سانتیمتر مناسب برای عبور در هنگام باز بودن می باشد.