محافظ گوشه ژله ای نینیک

۲۵,۰۰۰ تومان

ضربه گیر گوشه های تیز میز برای جلوگیری از آسیب به کودک هنگام برخورد با آن. هر بسته محتوی چهار عدد محافظ گوشه می باشد.

موجود در انبار

محافظ گوشه ژله ای نینیک
محافظ گوشه ژله ای نینیک

۲۵,۰۰۰ تومان