محافظ گوشه هشت عددی نینیک

۲۵,۰۰۰ تومان

ضربه گیر گوشه های تیز میز برای جلوگیری از آسیب به کودک هنگام برخورد با آن. هر بسته محتوی هشت عدد محافظ گوشه می باشد.

ناموجود