محافظ گوشه شیشه فومی کوچک

۷۹,۰۰۰ تومان

بصورت شکل U طراحی شده و بخوبی گوشه میزهای شیشه ای را تا عمق تقریبی ۱٫۵ سانتیمتری پوشش میدهد. این محصول از جنس فوم ساخته شده که مواد تشکیل دهنده آن غیر سمی و غیر قابل اشتعال می باشد.

محافظ گوشه شیشه فومی کوچک نینیک
محافظ گوشه شیشه فومی کوچک