محافظ گوشه شیشه فومی نینیک

۴۵,۰۰۰ تومان

این محصول مانع صدمه دیدن کودکان در اثر برخورد با گوشه های تیز میز های شیشه ای می گردد. هر بسته حاوی ۴ عدد ضربه گیر می باشد.

صاف
محافظ گوشه شیشه فومی نینیک
محافظ گوشه شیشه فومی نینیک