محافظ گوشه شیشه فومی نینیک

۳۵,۰۰۰ تومان

این محصول مانع صدمه دیدن کودکان در اثر برخورد با گوشه های تیز میز های شیشه ای می گردد. هر بسته حاوی ۴ عدد ضربه گیر می باشد.

صاف
محافظ گوشه شیشه فومی نینیک