محافظ گوشه شفاف و گرد نینو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

برای نصب در گوشه‌های تیز و خطرناک میز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان. هر بسته حاوی ۴ ضربه گیر می باشد.

موجود

محافظ گوشه شفاف و گرد نی نی ک
محافظ گوشه شفاف و گرد نینو

۲۲۰,۰۰۰ تومان