محافظ گوشه جامبو طرح بزرگ

۵۰,۵۰۰ تومان۹۰,۵۰۰ تومان

ضربه گیر گوشه های تیز میز های چوبی و فلزی داخل منزل برای جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان نوپا. هر بسته حاوی ۴ عدد ضربه گیر یا محافظ گوشه است.

صاف
محافظ گوشه جامبو طرح بزرگ