محافظ لبه فومی پهن دو متری

۱۰۸,۰۰۰ تومان

از کودک در مقابل خطرات ناشی از برخورد با لبه های تیز و خطرناک لوازم خانه از قبیل کمد، کابینت، میز و … مراقبت می کند.

محافظ لبه فومی پهن دو متری نی نی ک
محافظ لبه فومی پهن دو متری