محافظ لبه شیشه هاوک بسته چهار متری

کودک شما در مقابل خطرات ناشی از لبه های تیز شیشه ای و برنده اجسام داخل اتاق کودک، گوشه های مبل و هر جای خطرناک دیگر محافظت می کند.