محافظ انگشت کودک دو عددی

۶۰,۰۰۰ تومان

به منظور دور از دسترس بودن برای کودکان بزرگتر می توان محافظ لای درب را از سمت بالا بر روی درب نصب نمود.

موجود

محافظ انگشت کودک دو عددی نی نی ک
محافظ انگشت کودک دو عددی

۶۰,۰۰۰ تومان