قفل کابینت کودک چند منظوره نی نی ک

این قفل چند منظوره را می‌توان برای نصب روی سطوح صاف ، منحنی و گوشه‌‌های زاویه دار استفاده نمود. هر بسته حاوی یک عدد قفل است.