قفل کابینت کودک نینیک

۲۰,۰۰۰ تومان

بر روی کابینت یا یخچال های دوقلو که دستگیره های نزدیک به هم دارند قابل استفاده است. همچنین بر روی درب کابینت هایی که دستگیره های U شکل یا قارچی دارند نیز می توان استفاده نمود.

موجود در انبار

قفل کابینت کودک نینیک

۲۰,۰۰۰ تومان