قفل کابینت کودک تسمه ای دریم بیبی

این قفل چند منظوره بر روی اکثر لوازم داخل منزل قابل نصب بوده و هربسته آن حاوی یک عدد قفل کابینت کودک می باشد.