قفل کابینت دوگیره دریم بیبی

۴۷,۵۰۰ تومان

بر روی درب کابینت های دوقلو که دسته های نزدیک به هم دارند نصب می گردد. هر بسته حاوی یک عدد قفل می باشد.

صاف
قفل کابینت دوگیره دریم بیبی
قفل کابینت دوگیره دریم بیبی