ست کامل ایمنی حمام کودک

۱۵۷,۰۰۰ تومان

شامل مجموعه ای از ۲۸ قطعه لوازم ایمنی کودک اختصاصا برای کنترل خطرات داخل حمام نظیر لغزیدن، برق گرفتگی، سوختگی و دسترسی به محتویات کابینت حمام.

موجود در انبار

ست کامل ایمنی حمام کودک

۱۵۷,۰۰۰ تومان