آویز هشدار کودک در ماشین نیننو

۳۱,۵۰۰ تومان

این علامت نشان دهنده کودک در خودرو است و به سایر رانندگان هشدار می دهد تا از حرکات مخاطره آمیز در اطراف خودرو پرهیز کنند.

موجود در انبار

آویز هشدار کودک در ماشین نیننو - ninno baby on board
آویز هشدار کودک در ماشین نیننو

۳۱,۵۰۰ تومان