آدرس و تلفن دفتر مرکزی contact

فروشگاه تخصصی لوازم ایمنی کودک زربد contact

تهران – خیابان سمیه – بین بهار و مفتح- خیابان خاقانی – پلاک ۳۵ – واحد۴

تلفن تماس یک : ۸۸۳۱۸۳۳۹ -۰۲۱

تلفن تماس دو  : ۸۸۸۶۶۲۱۵ -۰۲۱

تلگرام ۱ :  ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۱۵

تلگرام ۲ :  ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۶۰

 آدرس پست الکترونیک:

zarbod.co@gmail.com

info@zarbod.com

صاحب امتیاز سید مرتضی ساداتیان