کفپوش ضد لغزش حمام سایز بزرگ

۸۵,۰۰۰ تومان

جهت جلوگیری از لغزش و برخورد کودک با زمین، دیوار و لبه وان، صندلی و اشیاء دیگر. کفپوش به کف وان و حمام می چسبد و مانع از لیز خوردن کودک می شود.

صاف