محافظ کنار تخت نوجوان نی نی ک

۴۴۵,۰۰۰ تومان۴۸۵,۰۰۰ تومان

این نرده محافظ لبه تخت نوجوان مانع از سقوط آنها در موقع خواب شده و والدین با آسودگی خاطر می توانند شب ها آنها را تنها بگذارند.

صاف