محافظ پریز برق بزرگ دریم بیبی

هر بسته این کالا شامل ۶ عدد محافظ پریز برق سفید رنگ بزرگ از برند دریم بیبی استرالیا برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی کودک می باشد .