قفل کابینت دوگیره دریم بیبی

۲۹,۵۰۰ تومان۳۷,۵۰۰ تومان

بر روی درب کابینت های دوقلو که دسته های نزدیک به هم دارند نصب می گردد. هر بسته حاوی یک عدد قفل می باشد.

صاف