قفل ایمنی کابینت و کمد کودک نی نی ک

۲۵,۰۰۰ تومان

هر بسته حاوی یک عدد قفل است. عملکرد این قفل برای ذهن کودک اندکی پیچیده است و از این رو انتخاب مناسبتر برای والدینی است که کودکان بزرگتر دارند.

صاف