صفحه بازی برای صندلی ماشین کودک

۳۲۵,۰۰۰ تومان

برای بازی و سرگرمی کودک در خودرو بهنگام سفر به نحوی که کمترین مزاحمت را برای والدین ایجاد کند. مناسب برای تمامی صندلی ماشین های استاندارد و دارای بند های قابل تنظیم برای باز و بسته کردن .

موجود در انبار