تبدیل نرده محافظ کودک دریم بیبی

۶۱,۰۰۰ تومان

در دورنگ مشکی و سفید برای افزایش طول نرده یا گاردهای محافظ کودک دریم بیبی و مناسب راهروهای بزرگ و ورودی هایی که عرض زیاد دارند.

صاف