نمایش یک نتیجه

لوازم ایمنی اتاق کودک به مجموعه لوازم و ابزارهایی گفته می شود که برای ارتقاء ایمنی کودک در مقابل خطرات محیطی به والدین کمک می کنند. لوازمی مانند دماسنج برای کنترل دمای اتاق, تب سنج برای کنترل بیماری کودک، دوربین و پیجر برای آگاهی از وضعیت کودک هنگام تنهایی و یا خواب ،  دستگاه بخور و تصفیه هوا برای مطبوع سازی و سالم سازی هوای اتاق ، ترمز درب برای جلوگیری از بسته شدن ناگهانی درب هنگام بازی کودک و محافظت از انگشتان و دست کودک و … .

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ کنار تخت کودک نی نی ک

۱۶۰,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ کنار تخت کودک تامی

۲۹۲,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ انگشت کودک مدل ماهی

۲۴,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ انگشت سیلیکونی نی نی ک

۱۰,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ انگشت کودک دو عددی نی نی ک

۱۰,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ ایمنی تخت کودک هاوک

۲۴۹,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

نگهدارنده درب دو عددی دریم بیبی

۳۴,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ انگشت هپی فینگرز

۱۵,۹۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ انگشت کودک نیننو

۱۹,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

محافظ دست و انگشت کودک دریم بیبی

۲۴,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

پشه بند تخت و پارک کودک دریم بیبی

۴۵,۰۰۰ تومان

لوازم ایمنی اتاق کودک

نوار ایمنی لای در نینو

۵۸,۵۰۰ تومان