نمایش 45 نتیحه

قفل کابینت کودک ، قفل درب کابینت ، قفل درب کمد و قفل درب یخچال به مجموعه ابزارهایی گفته می شود که برای محدود کردن دسترسی کودک به محتویات کابینت ، کمد و یخچال و جلوگیری از صدمات ناشی از برخی مواد شیمیایی و یا ابزارهای تیز و برنده موجود در این بخش ها به کار می روند. برخی از این قفل ها چند منظوره بوده و برای همه موارد بکار می روند و برخی نیز اختصاصا برای یخچال و یا کابینت طراحی شده اند. شما می توانید متنوع ترین و کامل ترین این قفل ها را در زربد مشاهده و با یکدیگر مقایسه نمایید و براساس نیاز خودتان انتخاب نمایید و با استفاده از شرایط ارسال رایگان در منزل تحویل بگیرید.

در انبار موجود نمی باشد
۱۴,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۶,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قفل کابینت کودک

قفل کابینت شفاف کوچک

۷۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۱,۵۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۵,۰۰۰ تومان

قفل کابینت کودک

قفل کابینت کودک نینیک

۱۵,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان۳۲,۵۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان۳۹,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲۷,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۴۳,۵۰۰ تومان
۳۳,۹۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۸۵,۰۰۰ تومان
۶۷,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۶۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۷,۷۰۰ تومان

قفل کابینت کودک

ست کامل ایمنی حمام کودک

۱۴۲,۶۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۳۹,۰۰۰ تومان
۱۴۱,۲۰۰ تومان
۵۷,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۸,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۵,۰۰۰ تومان