نمایش یک نتیجه

قفل ایمنی اجاق گاز

محافظت از کودکان نوپا در برابر خطرات ناشی از اجاق گاز و فر یکی از دغدغه های  جدی والدین است. عدم توجه به این موضوع ممکن است، خطرات جسمی و جانی برای کودک نوپا به همراه داشته باشد. این خطرات عبارتند از دسترسی کودک به پیچ تنظیم شعله و همچنین غذا و آب جوش روی اجاق.

۱۰,۰۰۰ تومان

قفل ایمنی اجاق گاز

قفل اجاق نقره ای دریم بیبی

۲۸,۰۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان

قفل ایمنی اجاق گاز

قفل اجاق گاز دریم بیبی

۱۳,۵۰۰ تومان۲۶,۰۰۰ تومان