جهت ثبت شکایت و یا تماس با مدیریت زربد، متن شکایت و یا پیام خود را به یکی از روشهای ذیل برای مدیریت سایت ارسال نمایید.

الف : ارسال به آدرس پست الکترونیک:
info@zarbod.com
zarbod.co@gmail.com

ب : ارسال نامه به آدرس پستی شرکت:
آدرس پستی : تهران – خ سمیه – خ ملک الشعرا بهار – پلاک ۶ – واحد ۳
کدپستی : ۱۵۷۱۸۱۵۸۴۳
تلفن تماس ۱ :۸۸۳۱۸۳۳۹-۰۲۱
تلفن تماس ۲ :۸۸۳۲۱۲۷۵-۰۲۱